En strategisk partner som hjälper er skapa meningsfulla kopplingar som ger resultat, oavsett vart ni är i er digitala mognad.

Din e-vän i en digital värld.
kontakt

Annonsering

Content

Strategi

Data

Strategi

Content

Data

Annonsering

Annonsering

Content

Strategi

Data

Strategi

Content

Data

Annonsering

Data

Annonsering

Content

Optimering

Automatisering

Data

Annonsering

Optimering

Automatisering

Data

Annonsering

Content

Optimering

Automatisering

Data

Annonsering

Optimering

Automatisering

Content

Strategi

Data

Automatisering

AI

Content

Strategi

Data

Automatisering

AI

Content

Strategi

Data

Automatisering

AI

Content

Strategi

Data

Automatisering

AI

Content

Strategi

Data

Automatisering

AI

Content

Strategi

Data

Automatisering

AI

Varför E-WOT?

Digital närvaro

I den digitala eran är er närvaro online grunden för framgång och konkurrenskraft. Det går utöver att bara vara synlig på nätet – det innebär att förstå och engagera era kunder. Genom en effektiv strategi kan ni inte bara nå er målgrupp utan också skapa bestående relationer som främjar äkta lojalitet.

Data i fokus

För att skapa värdefulla band till era kunder behöver ni förstå var de finns och vad de behöver. Digitala kanaler erbjuder en ny väg för att nå och engagera er målgrupp. Att sätta kunden i fokus betyder därför att sätta data i fokus i er verksamhet.

Magi i Startegi

För att navigera framgångsrikt i denna process krävs rätt tankesätt och en genomtänkt strategi. Magi sker när alla komponenterna är på plats: teknologiska verktyg, kreativ kompetens, analytiska system och en metodik för datadriven beslutsfattning.

Maximera tillväxt

Här kommer E-wot in i bilden, en partner som hjälper er att nå digital tillväxt genom beprövade processer som grundar sig i era förutsättningar. Oavsett erat startläge så kan vi maximera er online-närvaro, utan de traditionella tillväxthindren.

Upptäck E-wot idag
kontakt
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -
arbetssätt -

Arbetssätt

Läs mer om hur det fungerar och de olika delarna som gör E-wots arbetssätt unikt och prisvänligt för ert företag.
Digital Pulsmätare
multicol
Samarbetet börjar med den "Digitala Pulsmätaren", en enkät speciellt utformad av E-Wot för att mäta ert företags digitala mognadsgrad. Här ingår även en kostnadsfri analys av era aktiviteter och en åtgärdsplan baserat på era affärsmål. Beroende på omfattning och behov bestäms sedan uppstartsaktiviteter och löpande tjänster samt arvode i form av uppstartskostnader och en fast månadskostnad.

€1,800
Projektplats
multicol
En projektplats etableras där all er kommunikation för digitala projekt och arbetsuppgifter centreras. Denna plattform blir navet där nödvändiga resurser samlas och arbetsflöden effektiviseras. Arbetsuppgifter organiseras och prioriteras för snabbare utförande med expertstöd. Onödiga möten minimeras och all feedback hanteras smidigt genom plattformen, med möjlighet för direkt uppföljning.

€1,800
Kunder & Mediaplan
multicol
Effektiv kommunikation kräver en djup förståelse för mottagaren. Inledningsvis sker en noggrann analys av era kunders demografi, intressen och beteendemönster. Denna information används för att utveckla detaljerade kundprofiler, vilket är fundamentalt för att skapa en anpassad och effektiv mediaplan. Denna plan innefattar valet av lämpliga kommunikationskanaler och format som bäst engagerar era målgrupper, samt en strategisk fördelning av budget för att maximera effekten.

€1,800
Digital Kommunikation
multicol
Baserat på kundprofileringen och mediaplanen reviderar E-wot era befintliga annonskonton och skapar nya vid behov. Efter optimering övergår processen till kontinuerlig hantering, A/B-testning och justeringar. Målet är att kontinuerligt förbättra engagemang och effektiv budgetanvändning, samt att öka ROI genom en cykel av uppföljning och optimering.

€1,800
Samla & Använda Data
multicol
Ett datadrivet arbetssätt innebär spårning, insamling och analys av data från flera kontaktpunkter. Kunddata är en av de mest värdefulla tillgångar ditt företag har. E-wot säkerställer lämplig spårning av alla aktiviteter och skapar anpassade rapporter i enlighet med GDPR och dataskyddslagar. För att driva kontinuerliga förbättringar och ge värdefulla insikter.

€1,800
Automatisering
multicol
E-wot erbjuder en modern lösning som kombinerar AI och automatisering för att effektivisera era digitala processer. Genom smarta flöden och ny teknik kan tidskrävande uppgifter minimeras. Detta möjliggör en kostnadseffektiv strategi, överlägsen traditionell anställning av interna resurser. Genom teknik skapas smarta arbetsflöden, anpassade efter ert företags unika behov och budget.

€1,800
tjänster -
tjänster -
tjänster -
tjänster -
tjänster -
tjänster -
tjänster -
tjänster -
tjänster -
tjänster -
läs mer
kontakt -
kontakt -
kontakt -
kontakt -
kontakt -
kontakt -
kontakt -
kontakt -
kontakt -
kontakt -
Boka
en
konsultation
idag
!